Home
Menu

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Zijn er op uw school kinderen die pesten of gepest worden, problemen hebben met hun weerbaarheid of gedragsproblemen vertonen? Wilt u weten hoe u omgaat met kinderen van gescheiden ouders? En wat te doen bij conflicten tussen school en ouders? Het school maatschappelijk werk (SMW) van De Kern maatschappelijke dienstverlening biedt consultatie en advies aan leerkrachten, intern begeleiders, kinderen en hun ouders/verzorgers.

 

Hulp op maat

De basisschool is een plek waar kinderen een groot deel van hun tijd besteden. Als zich problemen voordoen in het leven of de ontwikkeling van kinderen is dat vaak zichtbaar op school. De functie van het SMW is om ouders, leerkrachten en kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium hulp op maat aan te bieden en adviezen te geven. De schoolmaatschappelijk werkers van De Kern denken actief mee over opvoedingskwesties van kinderen op school en thuis.

 

Ons aanbod

De schoolmaatschappelijk werker heeft gesprekken met kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden op school, maar ook in de thuissituatie. Aan de leerkrachten en de intern begeleiders wordt consultatie en advies geboden. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats.

Enkele voorbeelden van problemen waarbij het SMW hulp kan bieden:

•         pesten en gepest worden;

•         problemen met weerbaarheid;

•         gedragsproblemen;

•         problemen op school;

•         gescheiden ouders;

•         conflicten tussen school en ouders;

•         kortdurende opvoedingsondersteuning.

 

Andere taken

Het SMW kan voor leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers preventieactiviteiten opzetten door het organiseren van themabijeenkomsten of sociale vaardigheidstrainingen. Het SMW kan namens de school deelnemen aan relevante zorg-overleggen binnen of buiten de school en kan leerkrachten deskundiger maken in het signaleren van psychosociale problemen. De schoolmaatschappelijk werkers van De Kern participeren in verschillende netwerken en zijn goed ingevoerd in de lokale situatie.

 

Informatie en Contact

Betty Kellaert is schoolmaatschappelijk werker die verbonden is aan de Aloysiusschool. De hulp is gratis en voor verdere informatie kunt u op school terecht bij de Intern Begeleider of rechtstreeks bellen op nummer 0570-547300


Zoeken in de wiki