Home
Menu

Privacy

Privacy waarborgen

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en toetsen

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs. Het is belangrijk dat bij het gebruik van deze leermiddelen de privacy van leerlingen is beschermd. Daarom hebben de scholen, vertegenwoordigd door de PO- en de VO-raad, en aanbieders van dit type diensten en producten een convenant gesloten.

Het convenant vertaalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Zo weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.


Regie bij de school

Bij de afspraken staat voorop dat de school de regie heeft. De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie naar ouders. Hierbij hoort ook het maken van goede afspraken met leveranciers. Een school staat hier niet alleen in. De partijen bij het convenant hebben een gemeenschappelijke en gedeelde zorg om de school in staat te stellen deze verantwoordelijkheid vorm te geven.


De afspraken in de praktijk

De PO-Raad en de VO-raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. De scholen van mijnplein zijn dus vertegenwoordigd door de PO-Raad en conformeren zich aan dit convenant. De aanbieders van software, veelal vertegenwoordigd door de GEU (Gezamenlijke Educatieve  Uitgevers); netwerkbeheerder (Heutink-ICT) en aanbieders van volgsystemen (bijv. CITO en Dotcomschool) hebben mede dit convenant ondertekend.

Zo heeft Basispoort haar aangepaste gebruikersovereenkomst afgestemd met de PO-Raad.

De succesvolle route om te komen tot deze afspraken wordt voortgezet. De partijen die zich verbinden aan het convenant blijven met elkaar in gesprek over de toepassing en naleving van de afspraken in praktijk. Voor een lijst met deelnemende partijen klik hier.

Wilt u meer informatie over het privacy convenant, dan vindt u hier de tekst “ Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen”


Zoeken in de wiki