Home
Menu

Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS)

EPOS (Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland)

In EPOS Salland werken 30 basisscholen en 1 speciale basisschool samen aan het inrichten van een zorgstructuur, waarin voor elke leerling goede ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. Door samenwerking willen de scholen de inrichting van de leerlingenzorg en de professionalisering van de leerkrachten gestalte geven. Dit staat uitgebreid verwoord in het Zorgplan EPOS-Salland.


Zoeken in de wiki