Home
Menu

Algemene werkwijze

Algemene werkwijze

 

De methode Alles-in-1 past bij onze visie, want het staat voor betekenisvol onderwijs in samenhang. Een belangrijk uitgangspunt is het werken in thema’s, waardoor er betekenisvol geleerd en gewerkt kan worden. Dat betekent in de praktijk dat alle vakken in het thema gegeven worden, behalve rekenen, schrijven en gym.


Doordat deze methode werkt met 6 niveaus, is het goed toe te passen in combinatiegroepen. Er wordt namelijk 1 instructie gegeven, waarna kinderen op eigen niveau de verwerking gaan maken. Zelfs in een situatie waarbij 3 groepen worden gecombineerd, is deze methode goed inzetbaar. Voor het komende schooljaar werken we nog in 4 combinatiegroepen. 
 
 

Alles-in-1 is een methode voor groep 4 t/m 8, waarbij groep 4 een eigen leerlijn volgt i.v.m. de technische leesvaardigheid.


Alles-in-1 bevat 20 projecten, die verdeeld worden over 4 jaar. Elk jaar komen er 5 projecten aan bod. Een project beslaat 5 weken. Per jaar zijn we 25 weken thematisch aan het werk en dit geeft een kerndoelen dekkend geheel. Engels wordt geïntegreerd aangeboden in de thema’s.


Naast Alles-in-1 gebruiken we Alles-Apart, voor de drie weken tussen de projecten. In deze Alles-Apart weken is er specifieke aandacht voor spelling, grammatica, begrijpend lezen , waar ingezet wordt op regels en strategieën.


Taalverwerving ontwikkelt zich het best door contextrijke en expliciete aanbieding.


Alles-Apart-> expliciet


Alles-in-1 -> contextrijk 
 
 


De projectboeken, de computeropdrachten en de toetsen zijn er in 6 niveaus:


niveau A is voor kinderen die nog niet goed en vlot kunnen lezen (vanaf AVI 5);


niveau B ligt op gemiddeld groep 5-niveau;


niveau C ligt op gemiddeld groep 6-niveau;


niveau D ligt op gemiddeld groep 7-niveau;


niveau E ligt op gemiddeld groep 8-niveau;


niveau F is voor de begaafde kinderen die daarboven uit komen.


Elk niveau is met en naast elkaar te gebruiken binnen één groep. 
 
 
 

De thema’sElk schooljaar werkt uw kind aan 5 thema’s die passen binnen 5 domeinen. Elk jaar komen de domeinen terug, maar dan in een ander thema. Zo zijn er de domeinen:


Aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuur en cultuur. 
 
 


Groep 1,2 en 3 sluiten waar mogelijk bij de thema’s aan, maar werken niet met deze methode. In groep 3 is het aanvankelijk leesproces erg belangrijk en blijven we gebruik maken van de methode Veilig Leren Lezen. De methode Alles-in-1 biedt Engels aan vanaf groep 4, daarom hebben wij voor groep 1,2 en 3 gekozen voor de Engelse methode Groove Me. Hierbij leren kinderen Engels door middel van muziek (www.grooveme.nl). Zo hebben we een aanbod in Engels onderwijs door de hele school. 
 
 

De leerlingen van onze school zitten in leeftijdsgroepen bij elkaar. Leerstof en vaardigheden worden passend bij die leeftijdsgroep aangeboden. 
 
 

Het aanleren van nieuwe leerstof doen we kort en krachtig. De leerlingen hoeven dus maar een korte tijd ingespannen te luisteren. Daarna oefenen ze samen, onder begeleiding, stapsgewijs. Gaat dat goed, dan gaat iedereen zelfstandig aan het werk.


Iedere groepsleerkracht gebruikt de korte instructie voor de hele groep en een extra instructie voor een kleinere groep leerlingen en een individuele begeleiding van een enkele leerling. 
 
 

Bij veel instructielessen staan de volgende uitgangspunten in werkwijze centraal:


●laat zien waar de nieuwe leerstof op voortbouwt, want nieuwe leerstof moet aansluiten bij leerstof die al bekend is


●de leerlingen moeten zo snel mogelijk aan de slag kunnen, geen onnodige tijd verdoen


●door de leerstof in kleine stappen aan te bieden en voldoende begeleiding te geven bij het oefenen van de leerstof krijgen de leerlingen het gevoel met succes de leerstof te kunnen maken


Op het moment dat alle leerlingen aan hun werk zijn, kan de leerkracht de leerling, die dat nodig heeft, ondersteunen. 
 
 

Vanaf groep 4 werken de kinderen met een takenbrief. Daarop staan per week de te maken taken voor de verschillende onderdelen. De taken zijn verdeeld in basisstof, extra stof en keuzestof.


De basisstof is het verplichte deel. Kinderen die extra oefening of verdieping nodig hebben, krijgen aangepaste opdrachten (extra stof). Wanneer alle taken klaar zijn, mogen de kinderen een keus maken uit de keuze stof, dit zijn doe-opdrachten, in de vorm van tipkaarten, die gekoppeld zijn aan de thema’s. Op deze wijze probeert onze school vorm te geven aan het uitgangspunt om ieder kind op zijn/haar eigen niveau de leerstof zelfstandig te laten verwerken en om binnen het groepsverband leerlingen met een leerprobleem te helpen.


Zoeken in de wiki